Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi sprzętu p.poż. Podczas szkoleń teoretycznych zapoznajemy pracowników z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz pozwalamy przyswoić zawarte w niej wiadomości.

Proponujemy praktyczne szkolenia z obsługi gaśnic z możliwością ugaszenia pożaru. Każdy pracownik może sam odbezpieczyć gaśnicę i ugasić pożar. Dzięki temu podczas realnego pożaru nie będzie miał wątpliwości czy użyć gaśnicy, a co za tym idzie znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo ocalenia Państwa firmy a w szczególności życia ludzi.

 
 Powered by: www.strony-responsywne.com