Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

 

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,

c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,

d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

  • ogólny stan gaśnicy,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

 

Jako dowód wykonania prac zamieszczamy na etykiecie samoprzylepnej informację, która powinna zawiera:

  • nazwę i adres firmy
  • rodzaj wykonanej czynności; naprawa lub przegląd
  • datę ostatniej naprawy i kolejnego przeglądu

 

W ramach naprawy wymieniamy proszek gaśniczy na nowy, nabijamy ponownie gaśnice, wymieniamy zużyte części na nowe, rekomendowane przez producenta. W zależności od potrzeby malujemy gaśnice i naklejamy nową odpowiednią etykietę.

 

Coroczny przegląd ma na celu sprawdzenie stanu gaśnicy, polega on na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu ciśnienia lub stanu naboju zasilającego za pomocą specjalistycznego sprzętu, wymianie uszczelek oraz w zależności od potrzeby wymiany zużytych elementów na nowe

 
 Powered by: www.strony-responsywne.com