Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, nowe oraz aktualizacja
  • operaty przeciwpożarowe
  • wykonywanie pomiarów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
  • pomiary ciśnienia hydrantów 
  • badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu
  • zabezpieczenie przejść ogniowych w ścianach oddzielenie ppoż.
  • rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa i gaśnic,
  • sprzedaż znaków bezpieczeństwa i gaśnic oraz ich montażem
  • serwis sprzętu gaśniczego, gaśnic, hydrantów,
  • prowadzimy praktyczne szkolenia p.poż oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

 

 
 
 Powered by: www.strony-responsywne.com